Foto del viaggio negli USA 2012

 

Josemite National Park - CALIFORNIA

 

29 settembre 2012 - Josemite National Park

USA_1343 USA_1344 USA_1345 USA_1347

 

Bishop

29-09-2012 08-59-51 IMG 0132 EOS 7D USA_1350 USA_1351 USA_1352 USA_1353 USA_1354 USA_1356 USA_1355 USA_1359 USA_1361 USA_1363 USA_1364 USA_1368 USA_1369

 

Entrata Josemite National Park

USA_1370 USA_1371 USA_1372 USA_1373 USA_1377 USA_1380 USA_1386 USA_1387 USA_1388 USA_1392 USA_1397 USA_1398 USA_1399 USA_1401 USA_1403 USA_1407 USA_1412 USA_1413 USA_1414 USA_1415 USA_1418 USA_1419 USA_1420 USA_1421 USA_1422 USA_1423

 

Partenza nel tardo pomeriggio verso Fresno

USA_1425 USA_1424 USA_1426 USA_1428 -